كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) مجري صندلي داغ

مجري صندلي داغ
[ شناسنامه ]
به بهانه ي خنداندن لب هاي تو ...... شنبه 89/6/13
دوستاي عزيز لطفا بخنديدن فقط ... باشه ...... شنبه 89/6/13
بخش دوم ...... چهارشنبه 89/6/3
اولين صندلي داغ رسمي با حضور دست هنري اصفهاني و با حضور دو مجري ...... چهارشنبه 89/6/3
من گريه مي كنم ...... سه شنبه 89/6/2
  ==>   ليست غير آرشيوي ها